eurikas

Archive for the ‘Α’ Γυμνασίου’ Category

Εδώ κανονικά θα έπρεπε να βάλω ασκήσεις,ερωτήσεις θεωρίας και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να περιέχει ένα τυπικό ανάλογο ποστάρισμα. Έλα, όμως, που το έτος 2013 τα παιδιά της α΄ γυμνασίου στα ελληνικά σχολεία ακόμα ΔΕΝ διδάσκονται «κανονική Φυσική.Και μένει όλη η ύλη ώστε να διδαχθεί τις επόμενες δύο χρονιές του γυμνασίου με φυσικό επακόλουθο τη συμπύκνωση της και εν τέλει την ημιμάθεια.

Όλο αυτό σε συνδυασμό με τη φαεινή ιδέα η ύλη της β΄ γυμνασίου να συνεχίζεται στην α΄λυκείου και η ύλη της γ΄γυμνασίου σε αυτή της β΄ λυκείου δημιουργώντας ένα αγεφύρωτο χρονικό κενό καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας ώστε να τα παιδιά πραγματικά να μάθουν…

Θεωρήστε όλα τα παραπάνω σαν μια μικρή διαμαρτυρία ενάντια σε όσους, και καλά, αποφασίζουν για την παιδεία.

Advertisements

Δες εδώ :  epanalipsi 2

Δες εδώ : Epanalipsi (1)

Εκτός από τα «αγαπημένα» μας Μαθηματικά και Φυσική καιρός είναι να ασχοληθούμε και με κάποια άλλα παραπλήσια μαθήματα-αντικείμενα όπως η Βιολογία.

Επειδή οι ερωτήσεις κάνουν τις απαντήσεις,θα ασχοληθούμε με κάποιες βασικές έννοιες σαν εισαγωγή πιστεύοντας πως θα επανέλθουμε σύντομα!

 

1. Δώσε ε΄να παράδειγμα νεκρού οργανισμό και ένα παράδειγμα ζωντανού οργανισμού. Στην πράξη πως θα τους ξεχώριζες;

2. Ποιο το βασικό κομμάτι που αποτελεί όλους τους ζωντανούς οργανισμούς; Το βρίσκουμε σε μεγάλες ποσότητες στους ζωντανούς οργανισμούς;

3. Πόσο μεγάλο είναι ένα κύτταρο;Μπορείς να το διακρίνεις με γυμνό μάτι; Η προηγούμενη ερώτηση σου δίνει κάποιο στοιχείο για τον αριθμό των κυττάρων στον ανθρώπινο οργανισμό;

4.  Όλα τα κύτταρα είναι ίδια,για παράδειγμα, στον άνθρωπο;

5.  Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα κύτταρα;  Έχουν τις ίδιες λειτουργίες;

6. Τι είναι η πλασματική μεμβράνη που περιβάλλει τα κύτταρα; Ποια η λειτουργία της; Δώσε ένα παράδειγμα με το οποίο μοιάζει από την πραγματικότητα που μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας.

7. Γνωρίζουμε ότι η βάση για κάθε οργανισμό είναι το νερό. Πιστεύεις ότι αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία του κάθε οργανισμού;

8. Συνεχίζοντας από την παραπάνω ερώτηση,ανέφερε από ένα παράδειγμα οργανισμού που ζει στον αέρα,στην ξηρά και στη θάλασσα.

9.  Ποια είναι τα λεγόμενα πέντε  «βασίλεια» που κατατάσσουμε τους ζώντες οργανισμούς;

10. Ερώτηση κρίσης: Κάθε οργανισμός, έστω ίδιας κατηγορίας με κάποιον άλλο, θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και θα έχει την ίδια συμπεριφορά ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει θα τα επηρεάσει όλα αυτά; Αν ναι, με ποιο τρόπο;

 

 

 

1.  Τι ονομάζουμε ευθεία, ημιευθεία και ευθύγραμμο τμήμα;

 

2. Τι λέμε απόσταση δύο σημείων;

 

3.  Τι λέμε απόσταση σημείου από ευθεία;

 

4. Τι ονομάζεται απόσταση δύο παράλληλων ευθειών;

 

5. Τι γνωρίζεις για ένα κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ;

 

6. Τι είναι το τόξο, η χορδή και η διάμετρος ενός κύκλου;

 

7.  Τι είναι το μέσο και τι η μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος;

 

8.  Ποια είδη γωνιών υπάρχουν;

 

9.  Τι λέμε διχοτόμο μιας γωνίας;

 

10.  Ποιες γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές, εφεξής, κατακορυφήν;

 

1. Τι ονομάζουμε πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού;
2. Τι λέμε νιοστή δύναμη ενός φυσικού αριθμού α;
3. Γράψε την επιμεριστική ιδιότητα για την πρόσθεση και την αφαίρεση.
4. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι;
5.  Ποια είναι τα κριτήρια της διαιρετότητας για το 2, το 3 και το 5;
6.  Ποιες σχέσεις μας δίνουν τα εμβαδά των : α) τρίγωνο, β) ορθογώνιο, γ) τετράγωνο
7.  Τι λέμε κλάσμα;
8. Ποια κλάσματα λέγονται ομώνυμα και ποια ετερώνυμα;
9.  Πότε δύο, ή περισσότερα, κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα;
10.  Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίστροφοι;

1. Γράψε 3 ισοδύναμα κλάσματα με τα παρακάτω:

1/3 , 1/4 , 2/5

2. Συμπλήρωσε τα παρακάτω κλάσματα:

Τα 3 λεπτά είναι ίσα με 3/… του ευρώ.

Τα 6 δευτερόλεπτα είναι ίσα με …/10 του λεπτού.

Το 1mm είναι ίσο με 1/… του μέτρου.

Οι 8 ώρες είναι ίσες με 1/… της ημέρας.

3. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο αριθμό

α)Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι ίσος με τον παρανομαστή του τότε αυτό είναι ίσο με τον αριθμό…..
β)Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι διπλάσιος από τον παρανομαστή τότε αυτό το κλάσμα είναι ίσο με τον αριθμό…..
γ)Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι τριπλάσιος από τον παρανομαστή τότε αυτό το κλάσμα είναι ίσο με τον αριθμό…..

4. Θέλουμε να μοιράσουμε δύο πίτσες σε τρία παιδιά.

α) Σε πόσα το λιγότερο ίσα κομμάτια θα κόψουμε την κάθε πίτσα ώστε να την
μοιραστούν εξίσου τα τρία παιδιά ;
β) Ποιο μέρος της πίτσας θα πάρει το καθένα;
γ) Ποιο μέρος από τις δύο πίτσες θα πάρει το καθένα;

5. Να γράψεις με τη μορφή κλάσματος τους παρακάτω αριθμούς:

3 , 0 , 1 , 2,3 , 0,6

6. Βρες το x σε κάθε κλάσμα.

α) 4/x = 1
β) x-1/x-1 = 1
γ) Βρες ποια τιμή δεν μπορει να πάρει το x στο κλάσμα x+3/2-x

6.Να κάνεις τους παρακάτω δεκαδικούς κλάσματα με παρανομαστές δυνάμεις του 10.

0,1 , 0,125 , 0,75 , 0,6 , 4,225 , 5,5

7. Κάνοντας τις διαιρέσεις κάνε τα παρκάτω κλάσματα δεκαδικούς.

4/5 , 12/2 , 8/6 , 1/10 , 9/20 , 13/100 , 20/250

8. Να κάνεις ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τους αριθμούς: 20,80, 200, 525, 1000

9. Να κάνεις ανάγωγα τα παρακάτω κλάματα διαιρώντας τους όρους τους με τον κατάλληλο αριθμό

10/12 , 8/4 , 25/40 , 45/70 , 9/27 , 15/60

10. Να βρείς τον αριθμό που παριστάνει η μεταβλητή x στα παρακάτω ισοδύναμα κλάσματα

α) 2/5 = 4/x
β) 7/20 = x/60
γ) x/2 = 8/8
δ0 10/x = 30/9
ε) 6/5 = x/30